Inger Lise A. Delphin

tidligere redaktør

Inger Lise A. Delphin har skrevet 174 artikler og har vært fagkonsulent for 28 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

er født i Oslo i 1949 og utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedfag i fast stoff kjemi. Forskningsassistent ved Kjemisk institutt, UiO/Institutt for energiteknikk, Kjeller, 1975-77, lektorstilling i Ski 1977-79. Fra 1979 redaktør i Kunnskapsforlaget, Hjemmets bokforlag og Aschehoug.