Gisle Andersen

fagansvarlig, Norges Handelshøyskole

Gisle Andersen har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. Språkmodeller: redigerte og publiserte artikkelforslaget 2. mai 2023
  2. språkteknologi: godkjente et endringsforslag 26. februar 2021
  3. språkteknologi: oppdatert 24. august 2020
  4. korpuslingvistikk: oppdatert 24. august 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Fagspråk 4

Biografi

Gisle Andersen er professor i engelsk lingvistikk ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har doktorgrad fra Universitetet i Bergen og har arbeidet ved NHH siden 2008.

Han har vært fagansvarlig for fagområdet korpuslingvistikk siden 2008.

Gisle Andersens forskningsinteresser ligger innenfor feltene pragmatikk og diskursanalyse, korpuslingvistikk og sosiolingvistikk. Han har også forsket på bruken av engelsk i norsk språk (anglisismer), nyord (neologismer), avisspråk, ungdomsspråk og språkteknologi.

Viktigste publikasjoner:

For mer informasjon, CV og publikasjonsliste, se personlig hjemmeside.