Gisle Andersen

fagansvarlig, Norges Handelshøyskole

Gisle Andersen har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. Norge: Send til godkjenning 5. mai 2020
  2. taleteknologi: oppdatert 18. mars 2019
  3. talegjenkjenning: oppdatert 18. mars 2019
  4. talegjenkjenning: oppdatert 18. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Språkteknologi og -metodologi 6

Biografi

Gisle Andersen er professor i engelsk lingvistikk ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har doktorgrad fra Universitetet i Bergen og har arbeidet ved NHH siden 2008.

Han har vært fagansvarlig for fagområdet korpuslingvistikk siden 2008.

Gisle Andersens forskningsinteresser ligger innenfor feltene pragmatikk og diskursanalyse, korpuslingvistikk og sosiolingvistikk. Han har også forsket på bruken av engelsk i norsk språk (anglisismer), nyord (neologismer), avisspråk, ungdomsspråk og språkteknologi.

Viktigste publikasjoner:

For mer informasjon, CV og publikasjonsliste, se personlig hjemmeside.