Gisle Andersen

fagansvarlig, Norges Handelshøyskole

Gisle Andersen har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. begrepssystem: publisert 14. juni 2024
  2. fagspråk: oppdatert 13. juni 2024
  3. Språkmodeller: redigerte og publiserte artikkelforslaget 2. mai 2023
  4. språkteknologi: godkjente et endringsforslag 26. februar 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Fagspråk 6

Biografi

Gisle Andersen er professor i engelsk lingvistikk ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han har doktorgrad fra Universitetet i Bergen og har arbeidet ved NHH siden 2008.

Han har vært fagansvarlig for fagområdet korpuslingvistikk siden 2008.

Gisle Andersens forskningsinteresser ligger innenfor feltene pragmatikk og diskursanalyse, korpuslingvistikk og sosiolingvistikk. Han har også forsket på bruken av engelsk i norsk språk (anglisismer), nyord (neologismer), avisspråk, ungdomsspråk og språkteknologi.

Viktigste publikasjoner:

For mer informasjon, CV og publikasjonsliste, se personlig hjemmeside.