Ingolf Jarle Rui

inaktiv bruker

Ingolf Jarle Rui har skrevet 10 artikler og har vært fagkonsulent for 174 artikler

Biografi

Født 10. mai 1939, død 25. april 2017.