Ingolf Jarle Rui

forfatter / inaktiv bruker

Ingolf Jarle Rui har skrevet 12 artikler og har vært fagkonsulent for 188 artikler

Biografi

Født 10. mai 1939, død 25. april 2017.