Ole Andreas Holm

Ole Andreas Holm har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

(1939-)

Lærereksamen, grunnfagene musikk, nordisk og informatikk.

Lærer i folkehøgskolen 13 år, lærer/undervisningsinspektør i grunnskolen 13 år, førstekonsulent i Grunnskolerådet 3 år, pedagogisk konsulent 2 år og skoleinspektør/skolesjef 11 år.

Diverse tillitsverv i politisk og faglig sammenheng (bl.a. kommunestyrer. ulike styremedl/-lederverv, plasstillitsvalgt, pedagogiske organer)