Ingun Grimstad Klepp

Professor i klær og bærekraft, fagansvarlig, OsloMet

Ingun Grimstad Klepp har skrevet 208 artikler og har vært fagkonsulent for 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. hekling: oppdaterte bilde 27. mai 2024
  2. forskrift om fibermerking: publisert 22. mai 2024
  3. halvsilke - tekstil: oppdatert 21. mai 2024
  4. poplin: oppdatert 21. mai 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Hekling 4
  2. Hus og hjem 70
  3. Strikking 29
  4. Tekstiler 417

Biografi

Ingun er etnolog, men har også en praktisk tekstilfaglig utdanning. Hun tok magistergraden på hytteliv, og doktorgraden på kulturminnevern og friluftsliv ved Universitetet i Oslo. I dag jobber hun med temaer som klær, tekstiler og miljø samt husarbeid og friluftsliv ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet. Spesielt er hun opptatt av forholdet mellom tekniske, samfunnsfaglige og historiske innfallsvinkler til tekstiler. Hun arbeider nå med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær. Ingun er en aktiv formidler i ulike medier. Hennes formidling kjennetegnes ved evnen til å kombinere ulike innfallsvinkler til samme tema og gi konkrete eksempler. Hennes formidlingen av fag og forskning spenner fra fagartikler og kronikker til strikkebok om norsk ull.