Ingun Grimstad Klepp

fagansvarlig, Høgskolen i Oslo og Akershus

Ingun Grimstad Klepp har skrevet 43 artikler og har vært fagkonsulent for 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. klesvask: godkjente et endringsforslag 15. desember 2017
  2. husflid: godkjente et endringsforslag 15. mai 2017
  3. klesvask: oppdatert 6. april 2017
  4. klesvask: publisert 6. april 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Hus og hjem 39

Biografi

Ingun er etnolog, men har også en praktisk tekstilfaglig utdanning. Hun tok magistergraden på hytteliv, og doktorgraden på kulturminnevern og friluftsliv ved Universitetet i Oslo. I dag jobber hun med temaer som klær, tekstiler og miljø samt husarbeid og friluftsliv ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Spesielt er hun opptatt av forholdet mellom tekniske, samfunnsfaglige og historiske innfallsvinkler til tekstiler. Hun arbeider nå med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær. Ingun er en aktiv formidler i ulike medier. Hennes formidling kjennetegnes ved evnen til å kombinere ulike innfallsvinkler til samme tema og gi konkrete eksempler. Hennes formidlingen av fag og forskning spenner fra fagartikler og kronikker til strikkebok om norsk ull.