Ingun Grimstad Klepp

fagansvarlig, Høgskolen i Oslo og Akershus

Ingun Grimstad Klepp har skrevet 43 artikler og har vært fagkonsulent for 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. husflid: godkjente et endringsforslag 15. mai 2017
  2. klesvask: oppdatert 6. april 2017
  3. klesvask: publisert 6. april 2017
  4. husarbeid: oppdatert 20. mars 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Hus og hjem 37

Biografi

Ingun Grimstad Klepp (født 1962) er forsker ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Ingun er etnolog, utdannet ved Universitetet i Oslo. Hun ble magister i 1990 med en avhandling om hytteliv, og doktor i 1996 med en avhandling innen kulturminnevern/friluftsliv.Klepp ble ansatt på SIFO i 1999, og arbeider her med forbruk av klær og andre tekstiler, samt husarbeid. I 2007 fikk hun professorkompetanse. Noen stikkord for hennes arbeid er klesvaner, vaskevaner og miljø. Spesielt er hun opptatt av forholdet mellom tekniske, samfunnsfaglige og historiske innfallsvinkler til tekstiler. Hun arbeider nå med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær. Ingun er en aktiv formidler i ulike medier. Hennes formidling kjennetegnes ved evnen til å kombinere ulike innfallsvinkler til samme tema og gi konkrete eksempler.