Ingun Grimstad Klepp

Professor i klær og bærekraft, fagansvarlig, OsloMet

Ingun Grimstad Klepp har skrevet 138 artikler og har vært fagkonsulent for 6 artikler

Nylig aktivitet

  1. garderobe: oppdatert 26. juni 2021
  2. fiber: publisert 18. juni 2021
  3. ull: godkjente et endringsforslag 18. juni 2021
  4. ull: godkjente et endringsforslag 18. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Hekling 4
  2. Hus og hjem 64
  3. Strikking 27
  4. Tekstiler 512

Biografi

Ingun er etnolog, men har også en praktisk tekstilfaglig utdanning. Hun tok magistergraden på hytteliv, og doktorgraden på kulturminnevern og friluftsliv ved Universitetet i Oslo. I dag jobber hun med temaer som klær, tekstiler og miljø samt husarbeid og friluftsliv ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet. Spesielt er hun opptatt av forholdet mellom tekniske, samfunnsfaglige og historiske innfallsvinkler til tekstiler. Hun arbeider nå med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær. Ingun er en aktiv formidler i ulike medier. Hennes formidling kjennetegnes ved evnen til å kombinere ulike innfallsvinkler til samme tema og gi konkrete eksempler. Hennes formidlingen av fag og forskning spenner fra fagartikler og kronikker til strikkebok om norsk ull.