Ingun Grimstad Klepp

fagansvarlig, OsloMet

Ingun Grimstad Klepp har skrevet 54 artikler og har vært fagkonsulent for 5 artikler

Nylig aktivitet

  1. grønnsåpe: oppdatert 14. november 2018
  2. strikkingens historie: oppdatert 14. november 2018
  3. strikking - strikkingens historie: oppdatert 14. november 2018
  4. rundpinne: publisert 17. september 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Hus og hjem 43
  2. Strikking 11

Biografi

Ingun er etnolog, men har også en praktisk tekstilfaglig utdanning. Hun tok magistergraden på hytteliv, og doktorgraden på kulturminnevern og friluftsliv ved Universitetet i Oslo. I dag jobber hun med temaer som klær, tekstiler og miljø samt husarbeid og friluftsliv ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Spesielt er hun opptatt av forholdet mellom tekniske, samfunnsfaglige og historiske innfallsvinkler til tekstiler. Hun arbeider nå med verdikjeden for ull i Norge og med mulighetene for miljøforbedringer gjennom fokus på langsomme og lokale klær. Ingun er en aktiv formidler i ulike medier. Hennes formidling kjennetegnes ved evnen til å kombinere ulike innfallsvinkler til samme tema og gi konkrete eksempler. Hennes formidlingen av fag og forskning spenner fra fagartikler og kronikker til strikkebok om norsk ull.