Tor Bjørnstad

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Tor Bjørnstad har skrevet 9 artikler

Nylig aktivitet

  1. Fritz Strassmann: redigerte og publiserte et endringsforslag 1. september 2017
  2. polonium: redigerte og publiserte et endringsforslag 3. august 2017
  3. PET - teknikk: redigerte og publiserte et endringsforslag 2. september 2016
  4. radioaktivitet: godkjente et endringsforslag 17. mars 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Grunnstoffer, ustabile 37
  2. Kjernekjemi 122

Biografi

35 års erfaring i kjernekjemi/radiokjemi ved forskjellige universiteter og forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Mer enn 20 års erfaring innenfor petroleum-relatert forskning og utvikling, delvis med nukleære metoder.

Stikkord over relevante faglige erfaringsområder i uprioritert rekkefølge er: A. Radiokjemisk separasjonsteknologi: Utvikling av hurtige, til dels automatiserte, radiokjemiske separasjonsmetoder for kortlivete reaksjonsprodukter fra fisjon og andre typer kjernereaksjonerB. Kjernespektroskopi: Studier av strålingsegenskaper for kortlivete reaksjonsprodukter etter forskjellige typer kjernereaksjonerC. Radiokjemisk analyse: Utvikling av ulike typer radiokjemiske analyseteknikker for kjemiske elementer og molekylære spesierD. Radiofarmasi: Utvikling av forskjellige radioaktive legemidler for deteksjon av kreft og indre lesjoner og for studier av fysiologiske prosesser E. Tracerteknologi: Utvikling av tracerteknologi-metoder for brønn-til-brønn studier av fluid strømning i reservoarer (oljereservoarer, geotermiske reservoarer, grunnvannsreservoarer....), nærbrønnsstrømning, monitorering av residuell oljemetning, brønnoperasjoner, prosess-studier av produserte fluider, flerfase rørtransport osv. F. Strømningssikring ("flow assurance"): Studier av problemer relatert til mineralutfelling i produksjonsbrønner og -systemer og av radioaktive utfellinger i slike systemerG. Økt oljeutvinning: Basis-studier av metoder og mekanismer for kjemi-basert økt oljeutvinning inklusive polymerer, surfaktanter, CO2 osv.