Rasmus Benestad

D.Phil., fagmedarbeider, Meteorologisk institutt

Rasmus Benestad har skrevet 18 artikler

Nylig aktivitet

  1. klimaendringer: Send til godkjenning 11. august 2021
  2. klimaendringer: Send til godkjenning 11. august 2021
  3. Copernicus - romprogram: Send til godkjenning 17. februar 2021
  4. klimatilpasning - tilpasse samfunnet til gjeldende klimatologisk forhold: artikkelforslaget ble avvist 8. februar 2021
All aktivitet

Biografi

er seniorforsker ved Meteorologisk Institutt og jobber med klimaanalyse, klimaendringer, klimavariasjoner, og kunnskapsformidling. Han har også jobbet med forholdet mellom solaktivitet og klima, empirisk-statistisk nedskalering, sesongvarsling, ledet forskningsprosjektet SPAR (2007-2010, finansiert av Norges Forskningsråd). og har vært involvert i forskningsprosjektene RegClim, EALAT, og REINCLIM. Noen stikkord i forbindelse med klimaanalyse er ekstremnedbør, rekordverdier, stormer, og statistiske/analytiske metoder (clim.pact, iid.test, cyclones, qqplotter).

Benestad har publisert lærebøker om Solaktivitet og Jordens Klima og Empirisk-statistisk Nedskalering, i tillegg til en rekke artikler om klima i vitenskaplige fagfellevurderte tidsskrifter (lenke til publikasjoner). Han er bidragsyter til the Encyclopedia of Earth (CAMEL) og RealClimate.org, har vært aktiv i klimadebatten siden 2000, og har skrevet en rekke debattinnlegg og vært intervjuet i norske og utenlandske medier. Er også med i The Climate Science Rapid Response Team.

Utdannelse: doktorgrad i fysikk (emne: Intraseasonal Kelvin waves in the Tropical Pacific) fra Universitetet i Oxford (Atmospheric, Oceanic, and Planetary Physics); M.S. i 'physics with atmospheric option' fra New Mexico Institute of Mining and Technology (hovedfagoppgave i skyfysikk); B.Sc. (hons - 1st class) fra University of Manchester Institute of Science and Technology (emne: fysikk og elektronikk).

Verv: Varamedlem for Meteorologisk Institutts styre (2011-2014), member of committe for COST-aksjon ES1102 "VALUE" (arbeidspakkeleder for WG1), varamedlem i COST-akjson ES1005 "TOSCA", deltar i IMILAST-samarbeidet, en av Norges representanter i JPI-Climate (arbeidsgruppe 2), bidrar med skrivning av en klimarapport for EASAC, og er medlem av European Meteorological Society Media & communication committee. Har vært convener for ulike sesjoner på de årlige møtene til European Meteorological Society and European Geophysical Union, og sittet i vurderinskommiteer for EU, National Science Foundation (USA) og for ulike nasjonale forskningsråd (Tjekkia, Østerrike). Medforfatter i FNs klimapanels rapporter (2001, 2007), og har vært styremedlem ('councillor') i European Meteorological Society, samt sitter i redaksjonskommiteen for NORKLIMA sidene i KL!MA og i CORDEX 'task force', hvor CORDEX er en aktivitet under paraplyen World Climate Research Programme (WCRP). Er også styremedlem av Concerned Scientists Norway.

Andre affiliasjoner inkluderer Institute of Physics, American Geophysical Union, og norsk polyteknisk forening.

Twitrer ikke, men skriver om ulike ting på NyeMeninger.no.

E-post: rasmus.benestad-at-met.no

Telefon: 22963377