Rasmus Benestad

Dr. phil., fagmedarbeider, Meteorologisk institutt

Rasmus Benestad har skrevet 31 artikler

Nylig aktivitet

  1. klimascenarier: kommentert 26. oktober 2023
  2. klimascenarier: kommentert 26. oktober 2023
  3. drivhuseffekten: kommentert 14. januar 2021
  4. drivhusgasser: kommentert 10. desember 2018
All aktivitet

Biografi

er seniorforsker ved Meteorologisk Institutt og jobber med klimaanalyse, klimaendringer, klimavariasjoner, og kunnskapsformidling. Han har også jobbet med forholdet mellom solaktivitet og klima, empirisk-statistisk nedskalering, sesongvarsling, ledet forskningsprosjektet SPAR (2007-2010, finansiert av Norges Forskningsråd), og har vært involvert i forskningsprosjektene RegClim, EALAT, og REINCLIM. Noen stikkord i forbindelse med klimaanalyse er empirisk-statistisk nedskalering, ekstremnedbør, rekordverdier, stormer, og statistiske/analytiske metoder (analyseverktøyet og R-pakken esd).

Benestad har publisert lærebøker om Solaktivitet og Jordens Klima og Empirisk-statistisk Nedskalering, i tillegg til en rekke artikler om klima i vitenskaplige fagfellevurderte tidsskrifter (lenke til publikasjoner). Han er bidragsyter til the Encyclopedia of Earth (CAMEL), Oxford Research encyclopoedia, og RealClimate.org, har vært aktiv i klimadebatten siden 2000, og har skrevet en rekke debattinnlegg og vært intervjuet i norske og utenlandske medier. Er også med i The Climate Science Rapid Response Team.

Utdannelse: doktorgrad i fysikk (emne: Intraseasonal Kelvin waves in the Tropical Pacific) fra Universitetet i Oxford (Atmospheric, Oceanic, and Planetary Physics); M.S. i 'physics with atmospheric option' fra New Mexico Institute of Mining and Technology (hovedfagoppgave i skyfysikk); B.Sc. (hons - 1st class) fra University of Manchester Institute of Science and Technology (emne: fysikk og elektronikk).

Verv: Varamedlem for Meteorologisk Institutts styre (2011-2014), member of committe for COST-aksjon ES1102 "VALUE" (arbeidspakkeleder for WG1), varamedlem i COST-akjson ES1005 "TOSCA", deltar i IMILAST-samarbeidet, en av Norges representanter i JPI-Climate (arbeidsgruppe 2), bidro med skrivning av en klimarapport for EASAC (2013), og er medlem av European Meteorological Society Media & communication committee i tillegg til co-chair av Actic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) sin Climate Expert Group. Har vært convener for ulike sesjoner på de årlige møtene til European Meteorological Society og European Geophysical Union, og sittet i vurderinskommiteer for EU, National Science Foundation (USA) og for ulike nasjonale forskningsråd (Tjekkia, Østerrike). Bidro til FNs klimapanels (IPCC) rapporter (2001, 2007), og har vært styremedlem ('councillor') i European Meteorological Society, samt har deltat i redaksjonskommiteen for NORKLIMA sidene i KL!MA og i CORDEX 'task force', hvor CORDEX er en aktivitet under paraplyen World Climate Research Programme (WCRP). Er fremdeles aktiv innen CORDEX, leder for Tekna Klima.

Andre affiliasjoner inkluderer Institute of Physics og American Geophysical Union.