Jan-Erik Solheim

tidligere fagansvarlig

Nylig aktivitet

Biografi

Jan-Erik Solheim 1 (bilde)

Født 30.12.1938. Cand real fra Universitetet i Oslo i 1964. Arbeidet som vitenskapelig assistent og stipendiat ved Institutt for teoretisk asrofysikk til 1971, da han ble amanuensis, senere førsteamanuensis og professor ved Universitet i Tromsø. Fra 2002 professor emeritus ved Universitet i Oslo, Institutt for teoretisk astrofysikk. Forskningsområder: kosmologi, galakse- og stjerneobservasjoner. Flere forskningsopphold ved University of Texas, McDonald Observatorium og andre observatorier. Underviste i astrofysikk ved Universitet i Tromsø, og var ansvarlig for opprettelsen av Skibotn Observatorium som kom i drift fra 1978. I 1983-87 var han leder for teknisk/vitenskapelig komite for Nordisk Optisk Teleskop, som ble bygget på La Palma, Kanariøyene og ble tatt i bruk i 1989. Han deltok i organiseringen av et internasjonalt observasjonsnettverk (The Whole Earth Telescope) for å gjøre mest mulig sammenhengende observasjoner av hurtige variable stjerner (pulserende stjerner), og har deltatt i en rekke internasjonale observasjonskampanjer. Har spesielt samarbeidet med Litauiske astronomer, og ble i 2002 innvalgt medlem i Litauens Vitenskapsakademi. Han tok inititativ til bygging av Nordlysplanetariet i Tromsø som nå er del av Nord Norsk Vitensenter.