Hans Kvalbein

tidligere fagansvarlig, inaktiv bruker

Hans Kvalbein har skrevet 7 artikler

Biografi

Kvalbein, Hans Inge, født i Oslo 7. april 1942, død 19.desember 2013,  norsk teolog. Dr. theol. (Universitetet i Oslo) 1981 på avhandlingen "Jesus og de fattige". Professor i Det nye testamente ved Det teologiske menighetsfakultet fra 1984. Gjesteprofessor ved Lutheran Theological Seminary, Hong Kong, 1985-86. Flere studieopphold i Tyskland. Har bl.a. skrevet Fortolkning til Matteusevangeliet , bind I-II, Luther forlag 1998, Jesus - Hva ville han? Hvem var han? Luther forlag 2008. Leder av Bibelselskapets oversettelsesutvalg 1999-2006.