Halvor Aarnes

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Halvor Aarnes har skrevet 199 artikler og har vært fagkonsulent for 290 artikler

Nylig aktivitet

 1. oksygenaser: Send til godkjenning 25. august 2020
 2. Redfield-forhold: oppdatert 25. august 2020
 3. Redfield-forhold: oppdatert 25. august 2020
 4. biologisk støkiometri: publisert 25. august 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 61 kategorier:

 1. Aldring og celledød hos planter 6
 2. Andre vev hos planter 4
 3. Blad 53
 4. Blomst 77
 5. Blomstring 8
 6. Celledeling 3
 7. Cellen og organeller 34
 8. Cellens organeller og mikrostruktur 1
 9. Embryogenese og frøutvikling 4
 10. Ettårige, toårige og flerårige planter 10
 11. Fotosyntese 15
 12. Fotosyntesepigmenter 7
 13. Frø og formeringsorganer 27
 14. Frø og frøutvikling 12
 15. Frøspredning 9
 16. Frost hos planter 3
 17. Fruktblad og frøemne 15
 18. Frukt - planteanatomi 49
 19. Grunnvev hos planter 14
 20. Hudvev hos planter 24
 21. Hvile hos planter 4
 22. Knopper 14
 23. Knoppskyting og knopphvile 3
 24. Ledningsvev hos planter 18
 25. Lysvirkning på planter 7
 26. Makronæringsstoffer 6
 27. Mikronæringsstoffer 6
 28. Mineralnæring 19
 29. Nitrogenfiksering 2
 30. Planteanatomi 6
 31. Plantefysiologi 3
 32. Plantehormoner og vekststoffer 17
 33. Plantenes biokjemi 23
 34. Plantenes fargestoffer 17
 35. Plantenes form 5
 36. Plantenes forsvar 1
 37. Plantenes genetikk og molekylærbiologi 10
 38. Plantenes innholdsstoffer 44
 39. Plantenes økologi 8
 40. Plantenes reproduksjon 41
 41. Plantenes respirasjon og stoffomsetning 8
 42. Plantenes vekstbevegelser 32
 43. Plantenes vekst og utvikling 7
 44. Plantenes vevsystemer 1
 45. Pollenblad 17
 46. Rot hos planter 22
 47. Salt hos planter 2
 48. Sporer 25
 49. Stengel og stamme 46
 50. Stofftransport hos planter 1
 51. Styrkevev og plantefibre 13
 52. Sykdom og parasitter hos planter 20
 53. Tilpasning til abiotisk stress 0
 54. Tørke hos planter 7
 55. Transport av fotosynteseprodukter 3
 56. Transport over membraner 0
 57. Tungmetaller hos planter 1
 58. Vann og vanntransport hos planter 16
 59. Vegetativ fase og formering 5
 60. Vekstformer 47
 61. Vekst og vekstanlegg 46

Biografi

Halvor Aarnes er professor ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. Han har arbeidet ved UiO siden 1974. Dr.philos. ved UiO i 1979. Underviser nå bachelor-studenter i plantefysiologi, planteanatomi og biostatistikk. Hans forskningsinteresser har vært aminosyre- og nitrogenmetabolisme samt oksidativt stress hos planter, plantehormonet etylen relatert til hypoksis hos bygg, og celleveggnedbrytning ved spiring av byggkorn. Har dessuten arbeidet med biosyntese av geosmin hos blågrønnbakterier.  Startet med et Botanisk og plantefysiologisk  leksikon ved UiO før engasjementet i SNL.