Halvor Aarnes

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Halvor Aarnes har skrevet 255 artikler og har vært fagkonsulent for 290 artikler

Nylig aktivitet

 1. økologisk vippepunkt: oppdaterte bilde 15. desember 2022
 2. økologisk vippepunkt: oppdatert 15. desember 2022
 3. økologisk vippepunkt: oppdaterte bilde 15. desember 2022
 4. økologisk vippepunkt: oppdatert 15. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 61 kategorier:

 1. Aldring og celledød hos planter 6
 2. Andre vev hos planter 4
 3. Blad 53
 4. Blomst 79
 5. Blomstring 8
 6. Celledeling 3
 7. Cellen og organeller 35
 8. Cellens organeller og mikrostruktur 2
 9. Embryogenese og frøutvikling 2
 10. Ettårige, toårige og flerårige planter 10
 11. Fotosyntese 18
 12. Fotosyntesepigmenter 7
 13. Frost hos planter 3
 14. Fruktblad og frøemne 14
 15. Frukt - planteanatomi 47
 16. Frø og formeringsorganer 28
 17. Frø og frøutvikling 10
 18. Frøspredning 10
 19. Grunnvev hos planter 12
 20. Hudvev hos planter 22
 21. Hvile hos planter 4
 22. Knopper 13
 23. Knoppskyting og knopphvile 3
 24. Ledningsvev hos planter 18
 25. Lysvirkning på planter 7
 26. Makronæringsstoffer 8
 27. Mikronæringsstoffer 6
 28. Mineralnæring 29
 29. Nitrogenfiksering 2
 30. Planteanatomi 6
 31. Plantefysiologi 4
 32. Plantehormoner og vekststoffer 17
 33. Plantenes biokjemi 33
 34. Plantenes fargestoffer 18
 35. Plantenes form 5
 36. Plantenes forsvar 1
 37. Plantenes genetikk og molekylærbiologi 10
 38. Plantenes innholdsstoffer 43
 39. Plantenes reproduksjon 43
 40. Plantenes respirasjon og stoffomsetning 8
 41. Plantenes vekstbevegelser 30
 42. Plantenes vekst og utvikling 7
 43. Plantenes vevsystemer 1
 44. Plantenes økologi 11
 45. Pollenblad 16
 46. Rot hos planter 22
 47. Salt hos planter 2
 48. Sporer 23
 49. Stengel og stamme 50
 50. Stofftransport hos planter 1
 51. Styrkevev og plantefibre 16
 52. Sykdom og parasitter hos planter 20
 53. Tilpasning til abiotisk stress 1
 54. Transport av fotosynteseprodukter 3
 55. Transport over membraner 0
 56. Tungmetaller hos planter 1
 57. Tørke hos planter 7
 58. Vann og vanntransport hos planter 15
 59. Vegetativ fase og formering 5
 60. Vekstformer 47
 61. Vekst og vekstanlegg 43

Biografi

Halvor Aarnes er professor ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. Han har arbeidet ved UiO siden 1974. Dr.philos. ved UiO i 1979. Underviser nå bachelor-studenter i plantefysiologi, planteanatomi og biostatistikk. Hans forskningsinteresser har vært aminosyre- og nitrogenmetabolisme samt oksidativt stress hos planter, plantehormonet etylen relatert til hypoksis hos bygg, og celleveggnedbrytning ved spiring av byggkorn. Har dessuten arbeidet med biosyntese av geosmin hos blågrønnbakterier.  Startet med et Botanisk og plantefysiologisk  leksikon ved UiO før engasjementet i SNL.