Ragnhild Green Helgås

tidligere fagansvarlig

Nylig aktivitet

Biografi

har mastergrad i historie fra NTNU, og bachelorgrad i historie og medievitenskap fra samme institusjon. Masteroppgave ble levert i juni 2007, og handlet om hvilke fortellinger lokalavisene formidlet om hjørnesteinsbedriften Aker Verdal i perioden 1969-1989. Helgås har journalistisk erfaring fra ferievikariater og et prosjektengasjement ved lokalavisa Innherreds Folkeblad Verdalingen, og fra adressa.no. Hun jobber i dag som forsker ved NTNU, som forfatter på bokprosjektet "Elektroteknisk avdeling gjennom 100 år". Prosjektet er ett av mange jubileumsprosjekter som leder fram mot NTNU-jubileet i 2010.