Helge Opdahl

forfatter / inaktiv bruker, Oslo universitetssykehus

Helge Opdahl har skrevet 241 artikler og har vært fagkonsulent for 2 artikler

Biografi

Overlege, dr. med. NBC senteret/Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus Ullevål