Helge Opdahl

inaktiv bruker, Oslo universitetssykehus

Helge Opdahl har skrevet 222 artikler og har vært fagkonsulent for 11 artikler

Biografi

Overlege, dr. med. NBC senteret/Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus Ullevål