Helge Opdahl

inaktiv bruker, Oslo universitetssykehus

Helge Opdahl har skrevet 220 artikler og har vært fagkonsulent for 9 artikler

Biografi

Overlege, dr. med. NBC senteret/Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus Ullevål