Hans M. Barstad

inaktiv bruker

Hans M. Barstad har skrevet 136 artikler og har vært fagkonsulent for 235 artikler

Biografi

Hans M. Barstad er professor emeritus i hebraisk og studiet av Det gamle testamente ved School of Divinity, University of Edinburgh. Han er en forsker som innenfor feltet Det gamle testamente og fororientalsk religionshistorie har satt betydelige spor i internasjonal sammenheng. Han har også gjennom sin mangeårige forsknings- og læreaktivitet ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) satt sitt preg på en hel generasjon norske forskere.

Mer om Hans Barstad i Norsk biografisk leksikon