Hans H. Skei

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hans H. Skei har skrevet 163 artikler og har vært fagkonsulent for 149 artikler

Nylig aktivitet

 1. Kroken & Kolden: publisert 14. november 2018
 2. Geir Tangen: publisert 14. november 2018
 3. litterære skikkelser: oppdatert 13. november 2018
 4. paratekst: kommentert 12. november 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 10 kategorier:

 1. Krim 1
 2. Krim i Danmark 7
 3. Krim i Norge 68
 4. Krim i Sverige 24
 5. Krim i USA 29
 6. Litteraturvitenskap 289
 7. Metrikk 80
 8. Narratologi 4
 9. USAs litteratur 1900-1950 109
 10. USAs litteratur 1950-2000 302

Biografi

Hans H. Skei 1 (bilde)Hans H. Skei er født 20. aug. 1945 i Dønna. Norsk litteraturforsker, dr.philos. 1980. Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo 1985-90, professor i litteraturvitenskap 1990 - 2014. Han har skrevet flere litteraturvitenskapelige bøker og redigert antologier. Bøker sammen med andre omfatter bl.a. Om litteraturhistorieskriving (1983, ny utg. 1992, sm.m. A. Kittang og P. Meldahl), Moderne litteraturteori. En antologi og Moderne litteraturteori: En innføring (1992 og senere utgaver). Egne bøker omfatter bl.a. William Faulkner: The Short Story Career (1981 og 1985), William Faulkner: The Novelist as Short Story Writer (1985),  Å lese litteratur. Lærebok i litterær analyse (1992 og senere utgaver), På litterære lekeplasser. Studier i moderne metafiksjonsdiktning (1995), Reading Faulkner's Best Short Stories (1999), Faulkner and Other Southern Writers (2004) og A Little Lost Village. Reading William Faulkner's The Hamlet (2012).

Blodig alvor. Om kriminallitteraturen (2008), er samling av kriminal-litterære essays. De tar for seg genrediskusjoner, presentasjon av enkeltbøker og forfatterskap, samt en oversikt over norsk kriminallitteratur fra 1972 til 2007. Medredaktør av bl.a. Dikt fra antikken til vår tid (1994, sm.m. J. Haarberg) og Korttekster (1999). Medredaktør og -forfatter av The Art of Brevity (2004) og Less Is More (2007) - to bøker om novelleteori og -analyse. Redaktør av Norsk litterær årbok 1989-2003 (sm.m. med Einar Vannebo); norsk redaktør av Nordisk Tidskrift fra 2002. Skei har oversatt en rekke av Faulkners romaner. Han har i en årrekke vært fagansvarlig for artikler om norsk litteratur og litteraturvitenskap i Store norske leksikon.