Hans H. Skei

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hans H. Skei har skrevet 173 artikler og har vært fagkonsulent for 136 artikler

Nylig aktivitet

 1. Harper Lee: publisert 13. desember 2023
 2. Frode Eie Larsen: publisert 22. november 2023
 3. Ingar Johnsrud: publisert 21. november 2023
 4. Karin Fossum: oppdatert 20. november 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 8 kategorier:

 1. Krim 1
 2. Krim i Danmark 7
 3. Krim i Norge 73
 4. Krim i Storbritannia 36
 5. Krim i Sverige 23
 6. Krim i USA 28
 7. USAs litteratur 1900-1950 115
 8. USAs litteratur 1950-2000 270

Biografi

Hans H. Skei 1 (bilde)Hans H. Skei er født 20. aug. 1945 i Dønna. Norsk litteraturforsker, dr.philos. 1980. Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo 1985-90, professor i litteraturvitenskap 1990 - 2014. Han har skrevet flere litteraturvitenskapelige bøker og redigert antologier. Bøker sammen med andre omfatter bl.a. Om litteraturhistorieskriving (1983, ny utg. 1992, sm.m. A. Kittang og P. Meldahl), Moderne litteraturteori. En antologi og Moderne litteraturteori: En innføring (1992 og senere utgaver). Egne bøker omfatter bl.a. William Faulkner: The Short Story Career (1981 og 1985), William Faulkner: The Novelist as Short Story Writer (1985),  Å lese litteratur. Lærebok i litterær analyse (1992 og senere utgaver), På litterære lekeplasser. Studier i moderne metafiksjonsdiktning (1995), Reading Faulkner's Best Short Stories (1999), Faulkner and Other Southern Writers (2004) og A Little Lost Village. Reading William Faulkner's The Hamlet (2012).

Blodig alvor. Om kriminallitteraturen (2008), er samling av kriminal-litterære essays. De tar for seg genrediskusjoner, presentasjon av enkeltbøker og forfatterskap, samt en oversikt over norsk kriminallitteratur fra 1972 til 2007. Medredaktør av bl.a. Dikt fra antikken til vår tid (1994, sm.m. J. Haarberg) og Korttekster (1999). Medredaktør og -forfatter av The Art of Brevity (2004) og Less Is More (2007) - to bøker om novelleteori og -analyse. Redaktør av Norsk litterær årbok 1989-2003 (sm.m. med Einar Vannebo); norsk redaktør av Nordisk Tidskrift fra 2002. Skei har oversatt en rekke av Faulkners romaner. Han har i en årrekke vært fagansvarlig for artikler om norsk litteratur og litteraturvitenskap i Store norske leksikon.