Kolbein Bell

tidligere fagansvarlig, NTNU

Kolbein Bell har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Professor emeritus ved Institutt for konstruksjonsteknikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Født på Rennesøy i Ryfylke i 1939. Utdannet som sivilingeniør (bygg) ved NTH i 1962, og etter avtjent verneplikt og et år som vitenskapelig assistent ved NTH, ett års videre studier ved University of California, Berkeley. Tilbake til NTH som stipendiat og ble tildelt graden lic.techn i 1968 (konvertert til dr.ing i 1975). Fra 1969 til 1981 ansatt i SINTEF, Avdeling for konstruksjonsteknikk, det meste av tiden som forsker/seniorforsker og en kortere periode som avdelingsleder. Utnevnt til dosent i statikk (konstruksjonsmekanikk) ved Bygningsingeniøravdelingen, NTH, i 1981, og som professor ved samme sted i 1985. Fortsatte i denne stillingen til oppnådd pensjonsalder 1. februar, 2009. Forskningspermisjon (sabbatsår) ved University of Southampton, UK (1979/80), University of California, Berkeley (1989/90) og TU Delft, Nederland (1997/98). Den faglige virksomhet har vært knyttet til konstruksjonsberegninger (for både statiske og dynamiske laster) og anvendt datateknikk. Utvikling av datamaskin-programmer for beregning og dimensjonering av bærende konstruksjoner har tatt mye av den tiden som ikke har vært benyttet til undervisning. Undervisningmessig ansvar for trekonstruksjoner i en periode fra 1994 til 2001, og fra 1995 til dags dato har det meste av forsknings- og utviklingsarbeidet vært rettet mot trekonstruksjoner, og spesielt trebruer. 45 år med forskning og undervisning har resultert i en god del publikasjoner av forskjellig art, som lærebøker og kompendier, oppdrags- og andre typer rapporter, konferanseinnlegg, tidsskriftsartikler og programbeskrivelser.