Hanne Gram Simonsen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hanne Gram Simonsen har skrevet 41 artikler og har vært fagkonsulent for 417 artikler

Nylig aktivitet

  1. schwa: oppdatert 11. oktober 2023
  2. schwa: kommentert 11. oktober 2023
  3. stavelse: godkjente et endringsforslag 16. desember 2022
  4. tonelag: godkjente et endringsforslag 9. desember 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Fonologi 56

Biografi

Hanne Gram Simonsen (f. 1946) er professor emeritus i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, og har siden 2013 vært tilknyttet MultiLing – Senter for flerspråklighet samme sted. Hun har vært fagansvarlig i Store Norske leksikon siden 1994.

Simonsen har barns språktilegnelse som et av sine hovedforskningsfelt, og særlig tilegnelse av fonologi, morfologi og leksikon, gjerne i et tverrspråklig eller flerspråklig perspektiv.  Andre forskningsområder er fonetikk, der hun særlig arbeider med instrumentelle analyser av artikulasjon med nyere målemetoder, og klinisk lingvistikk (lingvistikk anvendt på språkavvik), hos barn og hos voksne med afasi og demens.

Simonsen har skrevet en rekke vitenskapelige artikler og flere bøker. Blant annet har hun vært med å redigere og skrive flere innføringsbøker i lingvistikk, for eksempel ”Språk. En grunnbok” (2005), og  "Norsk fonetikk i et klinisk perspektiv" (2021).