Hanne Gram Simonsen

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hanne Gram Simonsen har skrevet 37 artikler og har vært fagkonsulent for 587 artikler

Nylig aktivitet

  1. avlyd: godkjente et endringsforslag 4. mars 2021
  2. intonasjon - språkvitenskap: redigerte og publiserte et endringsforslag 16. februar 2021
  3. schwa: oppdatert 17. desember 2020
  4. schwa: kommentert 17. desember 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Fonologi 55

Biografi

Hanne Gram Simonsen (f .1946) er professor i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Her har hun vært fast ansatt siden 1992. Hun har vært fagansvarlig i Store Norske leksikon siden 1994.

Simonsen har barns språktilegnelse som sitt hovedforskningsfelt, og har her sett på tilegnelse av syntaks, fonologi, morfologi og leksikon, gjerne i et tverrspråklig perspektiv der norsk sammenlignes med for eksempel andre skandinaviske språk, men også engelsk og samoisk. Et annet forskningsområde er fonetikk, der hun særlig arbeider med instrumentelle analyser av artikulasjon med nyere målemetoder.

Simonsen har skrevet en rekke vitenskapelige artikler og flere bøker. Blant annet har hun vært med å redigere og skrive flere innføringsbøker i lingvistikk, for eksempel ”Språk. En grunnbok”.