Harald Gaski

UiT Norges arktiske universitet

Harald Gaski har skrevet 29 artikler og har vært fagkonsulent for 11 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Harald Gaski er førsteamanuensis i samisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Tromsø.