Hallgeir Elstad

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hallgeir Elstad har skrevet 102 artikler

Nylig aktivitet

  1. Jehovas vitner: godkjente et endringsforslag 17. august 2017
  2. Jehovas vitner: godkjente et endringsforslag 16. august 2017
  3. Jehovas vitner: godkjente et endringsforslag 16. august 2017
  4. kapellan: godkjente et endringsforslag 16. august 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Den norske kirke 541
  2. Kristendom 11
  3. Kristendommens historie 195
  4. Kristen teologi og troslære 242
  5. Kristne ritualer og symboler 155
  6. Kristne trossamfunn 368

Biografi

Hallgeir Elstad (f. 1964) er cand. theol. frå Universitetet i Oslo 1990. Frå 1992 var han vore tilsett ved Det teologiske fakultetet som stipendiat, amanuensisvikar, førstelektor, førsteamanuensis og - sidan 2009 - professor i norsk kyrkjehistorie. I perioden 2004-05 var Elstad rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN), Tromsø. Han var prodekan for studiar ved Det teologiske fakultetet, UiO, frå 2012-2015 og er prodekan for forsking same stad sidan 2015.

I 1998 disputerte Elstad på den kyrkjehistoriske avhandlinga "...en Kraft og et Salt i Menigheden..." Ein studie av dei såkalla "johnsonske prestane" i siste halvpart av 1800-talet i Noreg (1997). Avhandlinga er publisert på UniPub i 2000. 

Elstad har i hovudsak arbeidd med nyare norsk kyrkjehistorie. Kompetansen ligg vesentleg innanfor det 19. og 20. hundreåret. Han er fagansvarleg for Kristendom, Den norske kyrkja og Kristne trussamfunn i Store norske leksikon.