Hallgeir Elstad

Professor i norsk kirkehistorie, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hallgeir Elstad har skrevet 310 artikler

Nylig aktivitet

  1. kirkeåret: publiserte bilde 9. januar 2023
  2. kirkeåret: oppdaterte bilde 9. januar 2023
  3. kirkeåret: oppdaterte bilde 9. januar 2023
  4. kirkeåret: oppdaterte bilde 9. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 5 kategorier:

  1. Den norske kirke 558
  2. Kristendom 3
  3. Kristendommens historie 163
  4. Kristen teologi og troslære 209
  5. Kristne ritualer og symboler 126

Biografi

Hallgeir Elstad (f. 1964) er cand. theol. frå Universitetet i Oslo 1990. Frå 1992 var han vore tilsett ved Det teologiske fakultetet som stipendiat, amanuensisvikar, førstelektor, førsteamanuensis og - sidan 2009 - professor i norsk kyrkjehistorie. I perioden 2004-05 var Elstad rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN), Tromsø. Han var prodekan ved Det teologiske fakultetet, UiO, frå 2012-2018.

I 1998 disputerte Elstad på den kyrkjehistoriske avhandlinga "...en Kraft og et Salt i Menigheden..." Ein studie av dei såkalla "johnsonske prestane" i siste halvpart av 1800-talet i Noreg (1997). Avhandlinga er publisert på UniPub i 2000. 

Elstad har i hovudsak arbeidd med nyare norsk kyrkjehistorie. Kompetansen ligg vesentleg innanfor det 19. og 20. hundreåret. Han er fagansvarleg for Kristendom, Den norske kyrkja og Kristne trussamfunn i Store norske leksikon.