Hallgeir Elstad

Professor i norsk kirkehistorie, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Hallgeir Elstad har skrevet 193 artikler

Nylig aktivitet

  1. transfigurasjon: godkjente et endringsforslag 26. februar 2020
  2. dogmehistorie: godkjente et endringsforslag 26. februar 2020
  3. Nidaros bispedømme: godkjente et endringsforslag 24. januar 2020
  4. Møre bispedømme: godkjente et endringsforslag 18. januar 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Den norske kirke 753
  2. Kristendom 13
  3. Kristendommens historie 181
  4. Kristen teologi og troslære 220

Biografi

Hallgeir Elstad (f. 1964) er cand. theol. frå Universitetet i Oslo 1990. Frå 1992 var han vore tilsett ved Det teologiske fakultetet som stipendiat, amanuensisvikar, førstelektor, førsteamanuensis og - sidan 2009 - professor i norsk kyrkjehistorie. I perioden 2004-05 var Elstad rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN), Tromsø. Han var prodekan for studiar ved Det teologiske fakultetet, UiO, frå 2012-2015 og er prodekan for forsking same stad sidan 2015.

I 1998 disputerte Elstad på den kyrkjehistoriske avhandlinga "...en Kraft og et Salt i Menigheden..." Ein studie av dei såkalla "johnsonske prestane" i siste halvpart av 1800-talet i Noreg (1997). Avhandlinga er publisert på UniPub i 2000. 

Elstad har i hovudsak arbeidd med nyare norsk kyrkjehistorie. Kompetansen ligg vesentleg innanfor det 19. og 20. hundreåret. Han er fagansvarleg for Kristendom, Den norske kyrkja og Kristne trussamfunn i Store norske leksikon.