Hans Erik Heier

Professor emeritus, tidligere fagmedarbeider, Universitetet i Oslo

Hans Erik Heier har skrevet 7 artikler

Nylig aktivitet

  1. Rh-immunisering: oppdatert 13. desember 2014
  2. plasmautskifting: oppdatert 13. desember 2014
  3. plasmautskifting: oppdatert 13. desember 2014
  4. hemagglutinasjon: oppdatert 13. desember 2014
All aktivitet

Biografi

Født 1944. Professor emeritus (transfusjonsmedisin) ved UiO, tidligere avdelingsoverlege ved Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo Universitetssykehus. President i International Society of Blood Transfusion 2002-4.