Hans Erik Heier

professor emeritus, fagmedarbeider, Universitetet i Oslo

Hans Erik Heier har skrevet 8 artikler

Nylig aktivitet

  1. Rh-systemet: Send til godkjenning 29. mars 2019
  2. blodtype: Send til godkjenning 4. februar 2017
  3. Rh-immunisering: oppdatert 13. desember 2014
  4. plasmautskifting: oppdatert 13. desember 2014
All aktivitet

Biografi

Født 1944. Professor emeritus (transfusjonsmedisin) ved UiO, tidligere avdelingsoverlege ved Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo Universitetssykehus. President i International Society of Blood Transfusion 2002-4.