Kåre Fuglseth

Nord universitet

Kåre Fuglseth har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. fenomenologi: kommentert 12. juli 2022
  2. fortolkning: kommentert 2. august 2021
  3. stokastisk: kommentert 2. august 2021
All aktivitet

Biografi

Kåre Sigvald Fuglseth (f. 1959) er professor i didaktikk og fagdidaktikk ved Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag, Bodø.  

Han vart dr. art. i kristendomskunnskap ved NTNU i 2002, med ei religionssosiologisk avhandling om Johannesevangeliet, Qumran-skriftene og den gresk-jødiske filosofen Filon frå Aleksandria (platonisme) i det første hundreåret. I 2008 vart han tilsett som professor i didaktikk og fagdidaktikk ved Nord universitet, Bodø. 

I tillegg har Fuglseth arbeidd anvendt fenomenologi, studium av lærerens profesjonspraksis («praxis») og med RLE-faget i norsk skole.