Snorre Karkkonen Svensson

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Snorre Karkkonen Svensson har skrevet 10 artikler

Nylig aktivitet

  1. Latvia: godkjente et endringsforslag 21. juli 2023
  2. Egils Levits: godkjente et endringsforslag 21. juli 2023
  3. Presidenter i Latvia: godkjente et endringsforslag 21. juli 2023
  4. Økonomi og næringsliv i Latvia: godkjente et endringsforslag 29. mars 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Latvias geografi 12
  2. Latvias historie 4
  3. Latvias samtidshistorie 13

Biografi

Har vært lektor i norsk og norskrelaterte fag ved Latvias kulturakademi og Latvias universitet, samt stipendiat på Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Grunnlegger av kultur- og voksenopplæringssenteret Senter for nordistikk i Rīga. Studier i baltisk filologi (Universitetet i Oslo og Latvias universitet), nordisk og norsk som andrespråk (Universitetet i Bergen), tolking i offentlig sektor og fagforfatterstudier (Høgskolen i Oslo).

Har publikasjoner på latvisk og norsk knyttet til norsk-latviske historiske forbindelser, transkribering av nordiske egennavn til latvisk, andrespråkspedagogikk, norsk språk og litteratur. Redaktør for anotologien Norsk drama og dens fortolkning i Baltikum (Rīga, 2004). Oversetter av latvisk skjønn- og faglitteratur til norsk.