Snorre Karkkonen Svensson

fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Snorre Karkkonen Svensson har skrevet 3 artikler

Nylig aktivitet

  1. Sandra Kalniete: oppdatert 28. april 2019
  2. Statsministere i Latvia: oppdatert 1. mars 2019
  3. Litauens historie: kommentert 18. mars 2018
  4. Økonomi og næringsliv i Latvia: oppdatert 22. oktober 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Latvias geografi 13
  2. Latvias historie 4
  3. Latvias samtidshistorie 12

Biografi

Har vært lektor i norsk og norskrelaterte fag ved Latvias kulturakademi og Latvias universitet, samt stipendiat på Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Grunnlegger av kultur- og voksenopplæringssenteret Senter for nordistikk i Rīga. Studier i baltisk filologi (Universitetet i Oslo og Latvias universitet), nordisk og norsk som andrespråk (Universitetet i Bergen), tolking i offentlig sektor og fagforfatterstudier (Høgskolen i Oslo).

Har publikasjoner på latvisk og norsk knyttet til norsk-latviske historiske forbindelser, transkribering av nordiske egennavn til latvisk, andrespråkspedagogikk, norsk språk og litteratur. Redaktør for anotologien Norsk drama og dens fortolkning i Baltikum (Rīga, 2004). Oversetter av latvisk skjønn- og faglitteratur til norsk.