Geir Thorsnæs

Mag. art., fagansvarlig

Geir Thorsnæs har skrevet 2911 artikler og har vært fagkonsulent for 723 artikler

Nylig aktivitet

 1. Hallingdal: oppdaterte bilde 19. juli 2024
 2. Ryfylke: oppdatert 17. juli 2024
 3. Lyseheiane: oppdatert 13. juli 2024
 4. Lyseheiane: oppdatert 13. juli 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 40 kategorier:

 1. Agder 3
 2. Aremark 5
 3. Askim 4
 4. Buskerud 19
 5. Bømlo 19
 6. Eidfjord 27
 7. Eidsberg 8
 8. Etne 10
 9. Fitjar 4
 10. Fredrikstad 42
 11. Granvin 1
 12. Halden 31
 13. Hobøl 2
 14. Hordaland 46
 15. Hvaler 18
 16. Indre Østfold 14
 17. Jondal 1
 18. Kvam 20
 19. Kvinnherad 32
 20. Marker 10
 21. Nordland 64
 22. Norges geografi generelt 48
 23. Odda 1
 24. Rakkestad 8
 25. Rogaland 30
 26. Råde 6
 27. Sarpsborg 34
 28. Skiptvet 3
 29. Spydeberg 3
 30. Stavanger 45
 31. Stord 9
 32. Sveio 11
 33. Sveits’ geografi 222
 34. Trøgstad 3
 35. Tysnes 9
 36. Ullensvang 47
 37. Ulvik 18
 38. Voss herad 29
 39. Våler 5
 40. Østfold 11

Biografi

Utdanning
 • Magistergrad i geografi med støttefagene etnologi (folkelivsgransking) og sosialøkonomi fra Universitet i Oslo 1968.
Yrkeserfaring
 • Byplankontoret i Oslo 1966-73.
 • Regionplankontoret for Oslo og Akershus 1973-77.
 • Statistikk-, planleggings- og utredningsarbeid i Oslo kommune 1977-2010 (Statistisk kontor og Finansrådmannen, senere Sentraladministrasjonen). Redaktør for Statistisk Årbok for Oslo 1986-2009 og Oslo-Speilet 1991-2010. 
 • Engasjement i Kommunaldepartementet som prosjektleder for kommune- og fylkesinndelingsutvalget (Christiansen-utvalget 1989-92). Vedlegg til utvalgets sluttrapport: "Historikk og tidligere inndelingsreformer" (om utviklingen i fylkes- og kommuneinndelingen henholdsvis 1671-1991 og 1837-1991).
 • Artikler med lokal- og byhistoriske emner.
Leksikonerfaring
 • Bidrag til Aschehougs konversasjonsleksikon (1970-72)
 • Bidrag til de fire papirutgavene av Store Norske Leksikon (1975-2007)
 • Fagområde norsk geografi: Flere avsnitt i hovedartikkelen Norge, samt ansvar for fylkene Østfold, Akershus, Rogaland, Sogn og Fjordane, Buskerud og Vestfold. I siste utgave alle fylkene.
 • Internasjonal geografi: I de to første utgavene fagansvar for Sveits og Frankrike. Bidrag til hovedartiklene Amerikas Forente Stater og Canada. I senere utgaver bidrag til hovedartiklene Storbritannia og Nord-Irland og Tyskland.
 • Bidragsyter til Kunnskapsforlagets utgivelser av ettbindsleksika og supplementsbind, senere årbøker, til SNL i perioden 1976-2009.
 • Bidragsyter til Asker og Bærum-leksikonet (2008) og Oslo byleksikon, utg. nr. 3 (1987), nr. 4 (2000) og nr. 5 (2010), samt nettutgaven fra 2020.
Tillitsverv
 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Plan og arbeid 1978-1984
 • Mangeårig medlem av sentralstyret i Autismeforeningen i Norge og i redaksjonen for foreningens tidskrift Autisme i dag. Leder av foreningen i to perioder.