Geir Thorsnæs

Mag. art., fagansvarlig

Geir Thorsnæs har skrevet 3112 artikler og har vært fagkonsulent for 2785 artikler

Nylig aktivitet

 1. Askim - tidligere kommune: oppdatert 9. januar 2023
 2. Grindelwald: oppdatert 3. januar 2023
 3. Grindelwald: publiserte bildeforslaget 3. januar 2023
 4. Interlaken: publiserte bildeforslaget 3. januar 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 41 kategorier:

 1. Agder 3
 2. Amt og len i Norge 23
 3. Aremark 5
 4. Askim 4
 5. Buskerud 20
 6. Bømlo 20
 7. Eidfjord 27
 8. Eidsberg 8
 9. Etne 12
 10. Fitjar 5
 11. Fredrikstad 44
 12. Granvin 1
 13. Halden 32
 14. Hobøl 2
 15. Hordaland 49
 16. Hvaler 18
 17. Indre Østfold 14
 18. Jondal 1
 19. Kvam 20
 20. Kvinnherad 32
 21. Marker 10
 22. Nordland 72
 23. Norges geografi generelt 56
 24. Odda 1
 25. Rakkestad 8
 26. Rogaland 31
 27. Råde 6
 28. Sarpsborg 34
 29. Skiptvet 3
 30. Spydeberg 3
 31. Stavanger 49
 32. Stord 9
 33. Sveio 11
 34. Sveits’ geografi 236
 35. Trøgstad 3
 36. Tysnes 9
 37. Ullensvang 47
 38. Ulvik 19
 39. Voss herad 29
 40. Våler 6
 41. Østfold 11

Biografi

Utdanning
 • Magistergrad i geografi med støttefagene etnologi (folkelivsgransking) og sosialøkonomi fra Universitet i Oslo 1968.
Yrkeserfaring
 • Byplankontoret i Oslo 1966-73.
 • Regionplankontoret for Oslo og Akershus 1973-77.
 • Statistikk-, planleggings- og utredningsarbeid i Oslo kommune 1977-2010 (Statistisk kontor og Finansrådmannen, senere Sentraladministrasjonen). Redaktør for Statistisk Årbok for Oslo 1986-2009 og Oslo-Speilet 1991-2010. 
 • Engasjement i Kommunaldepartementet som prosjektleder for kommune- og fylkesinndelingsutvalget (Christiansen-utvalget 1989-92). Vedlegg til utvalgets sluttrapport: "Historikk og tidligere inndelingsreformer" (om utviklingen i fylkes- og kommuneinndelingen henholdsvis 1671-1991 og 1837-1991).
 • Artikler med lokal- og byhistoriske emner.
Leksikonerfaring
 • Bidrag til Aschehougs konversasjonsleksikon (1970-72)
 • Bidrag til de fire papirutgavene av Store Norske Leksikon (1975-2007)
 • Fagområde norsk geografi: Flere avsnitt i hovedartikkelen Norge, samt ansvar for fylkene Østfold, Akershus, Rogaland, Sogn og Fjordane, Buskerud og Vestfold. I siste utgave alle fylkene.
 • Internasjonal geografi: I de to første utgavene fagansvar for Sveits og Frankrike. Bidrag til hovedartiklene Amerikas Forente Stater og Canada. I senere utgaver bidrag til hovedartiklene Storbritannia og Nord-Irland og Tyskland.
 • Bidragsyter til Kunnskapsforlagets utgivelser av ettbindsleksika og supplementsbind, senere årbøker, til SNL i perioden 1976-2009.
 • Bidragsyter til Asker og Bærum-leksikonet (2008) og Oslo byleksikon, utg. nr. 3 (1987), nr. 4 (2000) og nr. 5 (2010), samt nettutgaven fra 2020.
Tillitsverv
 • Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Plan og arbeid 1978-1984
 • Mangeårig medlem av sentralstyret i Autismeforeningen i Norge og i redaksjonen for foreningens tidskrift Autisme i dag. Leder av foreningen i to perioder.