Geir Sverre Braut

Professor, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Geir Sverre Braut har skrevet 257 artikler og har vært fagkonsulent for 104 artikler

Nylig aktivitet

  1. Kronprinsesse Märthas Institutt: godkjente et endringsforslag 12. januar 2024
  2. legemiddelforsyning: oppdatert 11. januar 2024
  3. Norsk legemiddelhåndbok: oppdatert 10. januar 2024
  4. Sykehuset Innlandet HF: oppdatert 10. januar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Helseforetak og sykehus 55
  2. Helsetjenester 12

Biografi

F. 1955. Lege, spesialist i samfunnsmedisin. Seniorrådgjevar ved Stavanger universitetssjukehus og professor i samfunnsmedisin ved Høgskulen på Vestlandet. Har tidlegare vore knytt til Universitetet i Stavanger som professor II i samfunnstryggleik (2014-2020), assisterande direktør i Statens helsetilsyn (2001-2013), fylkeslege i Rogaland (1994-2001) og assisterande fylkeslege i Rogaland (1985-1994).