Geir Sverre Braut

fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Geir Sverre Braut har skrevet 275 artikler og har vært fagkonsulent for 65 artikler

Nylig aktivitet

  1. LIS1: oppdatert 4. desember 2018
  2. LIS1: oppdatert 4. desember 2018
  3. helseråd: oppdatert 24. november 2018
  4. helseråd: redigerte og publiserte et endringsforslag 24. november 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Helseforetak og sykehus 57
  2. Helseforvaltning 21
  3. Helseorganisasjoner 42
  4. Helsevesen 265

Biografi

F. 1955. Lege, spesialist i samfunnsmedisin. Seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet og i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Har tidligere vært assisterende direktør i Statens helsetilsyn (2001-2013), fylkeslege i Rogaland (1994-2001) og assisterende fylkeslege i Rogaland (1985-1994).