Geir Sverre Braut

fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Geir Sverre Braut har skrevet 301 artikler og har vært fagkonsulent for 73 artikler

Nylig aktivitet

  1. alternativ og supplerende kommunikasjon: oppdatert 23. november 2016
  2. Alternativ og supplerende kommunikasjon: redigerte og publiserte artikkelforslaget 23. november 2016
  3. sykehusreformen: kommentert 1. november 2016
  4. hospital: godkjente et endringsforslag 22. oktober 2016
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Helseforetak og sykehus 57
  2. Helseforvaltning 22
  3. Helseorganisasjoner 44
  4. Helsevesen 304

Biografi

F. 1955. Lege, spesialist i samfunnsmedisin. Seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor i helsefag ved Høgskolen Stord/Haugesund og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Har tidligere vært assisterende direktør i Statens helsetilsyn (2001-2013), fylkeslege i Rogaland (1994-2001) og assisterende fylkeslege i Rogaland (1985-1994).