Geir Sverre Braut

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Geir Sverre Braut har skrevet 265 artikler og har vært fagkonsulent for 97 artikler

Nylig aktivitet

  1. barnepleier: redigerte og publiserte et endringsforslag 2. august 2020
  2. Glittreklinikken: oppdatert 1. juli 2020
  3. Glittreklinikken: redigerte og publiserte et endringsforslag 1. juli 2020
  4. epidemi: Send til godkjenning 6. juni 2020
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Helseforetak og sykehus 57
  2. Helseforvaltning 21
  3. Helseorganisasjoner 38
  4. Helsevesen 225

Biografi

F. 1955. Lege, spesialist i samfunnsmedisin. Seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet og i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Har tidligere vært assisterende direktør i Statens helsetilsyn (2001-2013), fylkeslege i Rogaland (1994-2001) og assisterende fylkeslege i Rogaland (1985-1994).