Geir Sverre Braut

professor, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Geir Sverre Braut har skrevet 256 artikler og har vært fagkonsulent for 97 artikler

Nylig aktivitet

  1. Folkehelseinstituttet: godkjente et endringsforslag 11. desember 2022
  2. ambulansetjenesten: godkjente et endringsforslag 26. september 2022
  3. Sykehuset Østfold HF: godkjente et endringsforslag 24. august 2022
  4. pasient: oppdatert 21. august 2022
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Helseforetak og sykehus 56
  2. Helseforvaltning 20
  3. Helsevesen 223

Biografi

F. 1955. Lege, spesialist i samfunnsmedisin. Seniorrådgjevar ved Stavanger universitetssjukehus og professor i samfunnsmedisin ved Høgskulen på Vestlandet. Har tidlegare vore knytt til Universitetet i Stavanger som professor II i samfunnstryggleik (2014-2020), assisterande direktør i Statens helsetilsyn (2001-2013), fylkeslege i Rogaland (1994-2001) og assisterande fylkeslege i Rogaland (1985-1994).