Geir Sverre Braut

fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Geir Sverre Braut har skrevet 298 artikler og har vært fagkonsulent for 73 artikler

Nylig aktivitet

  1. Den norske legeforening: godkjente et endringsforslag 31. oktober 2017
  2. vernet sysselsetting: godkjente et endringsforslag 24. oktober 2017
  3. pasientsentrert metode: oppdatert 19. oktober 2017
  4. Norsk Folkehjelp: godkjente et endringsforslag 3. juli 2017
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Helseforetak og sykehus 57
  2. Helseforvaltning 22
  3. Helseorganisasjoner 47
  4. Helsevesen 302

Biografi

F. 1955. Lege, spesialist i samfunnsmedisin. Seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor i helsefag ved Høgskolen Stord/Haugesund og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Har tidligere vært assisterende direktør i Statens helsetilsyn (2001-2013), fylkeslege i Rogaland (1994-2001) og assisterende fylkeslege i Rogaland (1985-1994).