Geir Sverre Braut

fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Geir Sverre Braut har skrevet 268 artikler og har vært fagkonsulent for 97 artikler

Nylig aktivitet

  1. CatoSenteret: oppdatert 3. april 2019
  2. helseregister: oppdatert 3. april 2019
  3. LIS - lege i spesialisering: oppdatert 3. april 2019
  4. kommunehelsetjeneste: oppdatert 3. april 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Helseforetak og sykehus 57
  2. Helseforvaltning 19
  3. Helseorganisasjoner 40
  4. Helsevesen 236

Biografi

F. 1955. Lege, spesialist i samfunnsmedisin. Seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet og i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Har tidligere vært assisterende direktør i Statens helsetilsyn (2001-2013), fylkeslege i Rogaland (1994-2001) og assisterende fylkeslege i Rogaland (1985-1994).