Geir Sverre Braut

fagansvarlig, Universitetet i Stavanger

Geir Sverre Braut har skrevet 292 artikler og har vært fagkonsulent for 72 artikler

Nylig aktivitet

  1. tverrfaglighet: redigerte og publiserte et endringsforslag 11. november 2018
  2. fylkeslege: oppdatert 1. november 2018
  3. helsevesenet: oppdatert 1. november 2018
  4. helsevesenet: redigerte og publiserte et endringsforslag 1. november 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Helseforetak og sykehus 57
  2. Helseforvaltning 22
  3. Helseorganisasjoner 47
  4. Helsevesen 297

Biografi

F. 1955. Lege, spesialist i samfunnsmedisin. Seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor i helsefag ved Høgskulen på Vestlandet og i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Har tidligere vært assisterende direktør i Statens helsetilsyn (2001-2013), fylkeslege i Rogaland (1994-2001) og assisterende fylkeslege i Rogaland (1985-1994).