Geir Sverre Braut

professor, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Geir Sverre Braut har skrevet 259 artikler og har vært fagkonsulent for 97 artikler

Nylig aktivitet

  1. Karolinska Institutet: godkjente et endringsforslag 5. juli 2021
  2. samfunnsmedisin: redigerte og publiserte et endringsforslag 3. juli 2021
  3. Nylenna-utvalget: godkjente et endringsforslag 20. juni 2021
  4. Det Norske medicinske Selskab: godkjente et endringsforslag 20. juni 2021
All aktivitet

Fagansvarlig for 4 kategorier:

  1. Helseforetak og sykehus 55
  2. Helseforvaltning 20
  3. Helseorganisasjoner 38
  4. Helsevesen 221

Biografi

F. 1955. Lege, spesialist i samfunnsmedisin. Seniorrådgjevar ved Stavanger universitetssjukehus og professor i samfunnsmedisin ved Høgskulen på Vestlandet. Har tidlegare vore knytt til Universitetet i Stavanger som professor II i samfunnstryggleik (2014-2020), assisterande direktør i Statens helsetilsyn (2001-2013), fylkeslege i Rogaland (1994-2001) og assisterande fylkeslege i Rogaland (1985-1994).