Geir Winje

fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

Geir Winje har skrevet 105 artikler

Nylig aktivitet

  1. religion: kommentert 12. mars 2019
  2. religion: kommentert 12. mars 2019
  3. religion: kommentert 12. mars 2019
  4. religion: kommentert 12. mars 2019
All aktivitet

Fagansvarlig for 6 kategorier:

  1. Moderne okkultisme 59
  2. Nye religioner 32
  3. Nyreligiøse bevegelser 25
  4. Østlig innflytelse 13
  5. Parapsykologi 21
  6. Spådomskunst 26

Biografi

Geir Winje (f. 1955) er dosent ved Høgskolen i Sørøst-Norge med spesielt ansvar for undervisning om religion. Arbeider særlig med religion og modernitet, religion og kunst, og religionsdidaktikk. Noen utgivelser er Høytidsmarkering i barnehagen (2010), Guddommelig skjønnhet (2. utg. 2012, om kunst og religion) og Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen (2017). På fagfeltet moderne religion har han blant annet utgitt Fra bønn til magi (1999) og Hekser og healere (2007), sistnevnte i samarbeid med Geir Uldal, som har mange års praksis innenfor nypaganisme og okkultisme. De to har også bidratt med artikler om okkultisme og paganisme i Norge i Bogdan/Hammer (red.): Western Esotericism in Scandinavia (Brill 2016). Kan kontaktes på Geir.Winje@usn.no