Nadja Brun

forsker, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Økotoksikologi 10

Biografi

Nadja Brun har over ti års forskningserfaring innen miljøtoksikologi. Hun har studert effekten av miljøgifter på fisk og virvelløse dyr i anerkjente laboratorier i Sveits, Nederland og USA. For tiden er hun forsker ved Universitetet i Bergen.