Religioner.no

verk

Religioner.no har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Religioner.no er en nettside som har som formål å bidra til heve kunnskapsnivået om religioner og livssyn i Norge.

Den publiserer populærvitenskapelig forskningsformidling fra religionsvitere, teologer, filosofer og andre fagfolk som har religion som forskningsområde. Religioner.no inngikk i 2017 et formidlingssamarbeid med Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) ved UiO. 

Religioner.no er organisert som et ideelt aksjeselskap. Selskapet ble etablert 1.6.2012, da den overtok driften av nettsiden Religioner.no fra den idelle foreningen Religioner.no, som hadde eksistert siden 2009 i tilknytning til Fagutvalget for religionshistorie ved Universitetet i Oslo.