Henrik Holm

Professor, Steinerhøgskolen, førsteamanuensis, fagansvarlig, OsloMet

Henrik Holm har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Estetikk 30

Biografi

Henrik Holm (født i Oslo, 1980) er professor i filosofi og førsteamanuensis i pedagogikk med utdanning i musikk, filosofi og teologi fra Kunst-Universitetet i Berlin og Humboldt-Universitetet i Berlin. Han har doktorgrad i filosofi fra Teknisk Universitet i Dresden (2010) og PhD i musikk fra Norges musikkhøgskole (2017). Han jobber ved OsloMet, Institutt for estetiske fag, Steinerhøyskolen og Norges musikkhøgskole.

Han har skrevet og utgitt en rekke bøker, artikler og essays på norsk, tysk og engelsk, for eksempel:

  • Holm, Henrik /Kast, Christina.: Am Abgrund des Geistes. Friedrich Nietzsche und die Verzweiflung, Alber Verlag 2023
  • Holm, Henrik/Varkøy, Øivind: Musikk og religion. Tekster om musikk i religion og religion i musikk, Oslo, Cappelen Damm Akademisk 2022
  • Varkøy, Øivind/Holm, Henrik: Musikkfilosofiske tekster. Tanker om musikk – og språk, tolkning, erfaring, tid, klang, stillhet m.m., Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2020
  • Ved livets slutt. Filosofiske perspektiver, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 2019
  • Å tolke musikk (skrevet med Morten Carlsen), Oslo: Universitetsforlaget 2017
  • Musikkens Logos. Et hermeneutisk forsøk over Wilhelm Furtwänglers interpretasjonskunst, Oslo: Norges Musikkhøgskole 2017
  • Die Künstlerseele Friedrich Nietzsches. Die Musik, das Leiden und die Sternenmoral, Dresden: Text & Dialog 2013
  • Die Unergründlichkeit der kreatürlichen Wirklichkeit. Eine Untersuchung zum Verhältnis von Philosophie und Wirklichkeit, Dresden: Thelem Universitätsverlag 2011.