Solveig Klæbo Reitan

Professor, Overlege, fagansvarlig

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rettspsykiatri 10

Biografi

Født 1970 i Tromsø, oppvokst i Midt-Troms. Tok medisinsk embetseksamen (1995) og Dr med (2002) ved Universitetet i Tromsø. Spesialist i psykiatri (2006) og rettspsykiater fra 2011. Har siden 2002 arbeidet på ulike enheter i spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge, i hovedsak i St Olavs hospital, nå som overlege. Forskningsfeltene er immunopsykiatri, biologisk psykiatri, psykose, depresjoner, tjenesteorganisering. Har fra 2008 hatt akademisk stilling ved NTNU, er nå professor, fagenhetsleder og nestleder ved institutt for psykisk helse, MH-fakultetet, NTNU. Har hatt en rekke verv i legeforeningen / norsk psykiatrisk forening både som tillitsvalgt og i fagaksen. Er nå styremedlem og nestleder i Norsk psykiatrisk forening. Er medlem i psykiatrisk gruppe, den rettsmedisinsike kommisjon.