Viola Hélène Lobert

førsteamanuensis i biomedisin, fagansvarlig

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Kreft 26

Biografi

Viola Lobert er cellebiolog og interessert i signalveier som er viktige for utviklingsbiologi og kreftutvikling. Hun har brukt forskjellige modellorganismer for sin forskning - sebrafisk, bananfluer, mus og mini-organer som kan dyrkes fra biopsier, såkalte organoider. Hun tok sin doktorgrad i laben til Professor Harald Stenmark på Institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet hvor hun jobbet med intracellulær transport av proteiner som er på cellens overflate og fungerer som cellens føtter (kalles integriner). Hun fikk et postdoktor stipend fra Helse Sør Øst med utenlandsk opphold, og dro til Walter and Eliza Hall Institute for Medical Research (WEHI) i Melbourne, Australia, for å lære om hvordan man kan bruke utviklingen av sebrafisk til å forstå kreftutvikling. Hun kom tilbake til Oslo etter det, og har forsket på epitelpolaritet og morfogenese ved bruk av 3D kultur av humane celler, og dyrking av organoider, først tilbake hos Harald Stenmark, og så hos Tor Erik Rusten, hvor hun brukte også bananfluer. Hun er nå førsteamanuensis på OsloMet siden 2021 og underviser Bioteknologi og Molekylær- og cellebiologi til Bioteknologi og Kjemiingeniør studenter. Hun er opptatt av leksikon og har utviklet leksikon tilpasset til sine emner på OsloMet.