Magnhild Singstad Høivik

fagansvarlig

Magnhild Singstad Høivik har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. motoverføring: redigerte og publiserte et endringsforslag 11. juli 2024
  2. forsvarsmekanisme: oppdatert 20. april 2024
  3. forsvarsmekanisme: oppdatert 19. april 2024
  4. forsvarsmekanisme: oppdatert 19. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Psykisk helsevern 18
  2. Psykoanalyse og psykoanalytisk teori 96

Biografi

Magnhild Singstad Høivik (f.1965) er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri og har vært ansatt ved St Olavs hospital siden 1998. Hun jobber for tiden som overlege ved Nidelv DPS og som psykoterapiveileder for leger i spesialisering ved St Olavs hospital og Sykehuset Levanger.

Høivik har en doktorgrad fra NTNU i 2017 på tema tidlig oppdagelse av og behandling av foreldres samspillsvansker med sine barn i sped- og småbarnsalder og hvordan foreldrenes psykiske vansker påvirker relasjonen, men også selve behandlingen av samspillsvanskene. Hennes vitenskapelige publikasjoner er registrert i Cristin.