Christine Smith-Simonsen

Førsteamanuensis i historie, fagansvarlig, UiT Norges arktiske universitet

Nylig aktivitet

  1. Eritrea: oppdatert 28. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Eritreas geografi 11
  2. Eritreas historie 1
  3. Eritreas samtidshistorie 7

Biografi

Christine Smith-Simonsen er førsteamanuensis i historie ved UiT Norges arktiske universitet, i en stilling delt mellom Senter for fredsstudier (CPS) og Institutt for arkeologi, historie og religionsvitenskap (AHR). Hun har vært senterleder for CPS (2013-2019) og instituttleder for AHR (2022). Hun underviser i nyere norsk- og internasjonal historie, og hennes forskningsinteresser er afrikansk historie, herunder særlig Eritrea og Etiopia, nord-sør relasjoner, urfolk, bistands- og fredshistorie. Hun har også forsket og formidlet om Finnmarksløpet og langdistanse hundekjøring.

Smith-Simonsen leverte hovedoppgave ved UiT i 1997 med tittelen "All'Ombra della Nostra Bandiera. A Study on Italian Educational Activities in Colonial Eritrea 1890 - 1941", og avhandling (dr.art) ved UiT i 2007 med tittelen "Eritrea i våre hjerter. En studie av norske relasjoner til Eritrea".