Ingeborg Taksdal

overlege i radiologi, fagansvarlig

Ingeborg Taksdal har skrevet 18 artikler

Nylig aktivitet

  1. osteosarkom: oppdatert 1. juli 2024
  2. parostealt osteosarkom: oppdatert 1. juli 2024
  3. parostealt osteosarkom: oppdatert 1. juli 2024
  4. parostealt osteosarkom: oppdatert 1. juli 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Knokkel- og bløtvevssvulster 27

Biografi

Ingeborg Taksdal (født 1959) er cand. med. fra Universitetet i Oslo 1984 og spesialist i radiologi 1993. Hun er ansatt ved røntgenavdelingen på Radiumhospitalet siden 1987, fra 1993 som overlege, med fagansvar for radiologisk diagnostikk av ben- og bløtvevssvulster fra 1998. Taksdal er medlem av den tverrfaglige sarkomgruppen på OUS Radiumhospitalet. I tillegg til utredning og behandling av sarkom gir sarkomgruppen utstrakt konsultativ bistand, der henvisninger og radiologiske undersøkelser utenfra vurderes og besvares med råd om oppfølging. Hun deltar i forskning, undervisning og kvalitetsarbeid innen sitt fagområde.