Fay Farstad

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Fay Farstad har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. Klimautvalget 2050: publisert 6. mars 2024
  2. nullutslipp: oppdatert 6. mars 2024
  3. CO2-utslipp: oppdatert 6. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Klimapolitikk 31

Biografi

Fay Farstad er førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, ved Universitetet i Bergen. Hun var tidligere Seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning. Hennes forskning fokuserer på komparativ klima- og miljøpolitikk, med et spesielt fokus på politiske partier og EU.