Karl Henrik Sivesind

Forsker, fagansvarlig, Institutt for samfunnsforskning

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Sivilsamfunn 5

Biografi

Karl Henrik Sivesind (f. 1962), er seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Dr. polit. i sosiologi fra UiO, og tilknyttet Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Han har studert endringer i sivilsamfunnet ved analyser av befolkningsundersøkelser og organisasjonsdata, og utgitt flere bøker og fagartikler om frivillig sektor og nonprofit velferdstjenester i sammenlignende perspektiv.

Sivesind var ansvarlig redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning fra 2006 til 2011 og siden 2021 medredaktør for fagbokserien Palgrave Studies in Third Sector Research.