Nils-Einar Kløw

Professor og overlege i radiologi, fagansvarlig, Oslo universitetssykehus

Nils-Einar Kløw har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. PCI: oppdatert 12. mars 2024
  2. PCI: oppdatert 12. mars 2024
  3. PCI: oppdaterte bilde 11. mars 2024
  4. PCI: oppdaterte bilde 11. mars 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Radiologi 225

Biografi

Professor i radiologi ved UIO. Overlege i radiologi ved OUS med arbeidsplass hovedsakelig ved Ullevål sykehus.

Medisinsk utdanning i Tromsø i 1980. Amerikansk medisinsk eksamen i 1995. Spesialist i radiologi og intervensjonsradiologi (kateterbasert behandling). Doktorgrad i Tromsø 1991. Spesialist i radiologi 1991 i Tromsø. Intervensjonsradiolog i USA 1998. 

Arbeider med diagnostikk av hjerte- og kar-lidelser og med kateterbasert behandling av de samme organer. Hovedarbeidet var behandling av koronarsykdom fra 1989-2013. I samme periode og frem til idag utført generell intervensjonsbehandling, som omfatter åpning av lukkede vener og arterier, lukking av arterier som blør og sikring av at utposing på arterier ikke skal sprekke. Har ellers bred radiologisk erfaring gjennom arbeid i Tromsø, Kirkenes, Rikshospitalet, Ullevål og Aker sykehus. Perioder arbeidet ved private røntgeninstitutter, to sykehus i USA og på sykehus i Amerikansk Samoa.

Forskningen har hatt hovedfokus på behandling av karlidelser. Var med å starte og dokumentere akutt behandling av hjerteinfarkt i Norge. Gjennomførte flere studier på akutt behandling av blodpropper i venene. Startet og dokumenterte behandling av blødninger etter fødsel, ved traumer og i tarmene. I bl.a. disse sammenhenger veiledet en rekke leger til å gjennomføre doktorgradsutdanning.