Anne Birgitte Fyhn

professor emeritus, fagansvarlig, Sámi allaskuvla / Samisk høgskole

Anne Birgitte Fyhn har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Fyhn er professor emeritus i matematikkdidaktikk ved UiT-Norges arktiske universitet og ved Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole. Hun er utdannet sykepleier og lærer og jobbet som sykepleier fem år før hun ble lærer. Hun har undervist i matematikk i 13 år i skolen. Hennes doktorgradavhandling handler om fysisk aktivitet som utgangspunkt for forståelse av vinkelbegrepet. I hovedfagsoppgaven undersøkte hun sammenhenger mellom hvilke fritidsaktiviteter elever holdt på med og hvordan de lyktes med ulike deler av matematikkfaget.