Gunnar Hasle

fagansvarlig

Gunnar Hasle har skrevet 28 artikler

Nylig aktivitet

  1. bly: endringsforslag 22. september 2018
  2. rommedisin: oppdatert 20. juni 2018
  3. flymedisin: oppdatert 19. juni 2018
  4. reisesyke: kommentert 19. juni 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Reisemedisin 15

Biografi

Gunnar Hasle, født 1954, er lege med spesialitet i infeksjonssykdommer og tropemedisin, og har doktorgrad i skjæringspunktet mellom infeksjonsmedisin og zoologi. Han er tidligere overlege ved Infeksjonsavdelingen, Ullevål sykehus, men driver nå Reiseklinikken i Oslo. Reiseklinikken tar imot klienter for vaksiner og råd før reiser, og pasienter med tropemedisinske problemstillinger.  http://www.reiseklinikken.no/Gunnar_Hasle_cv.asp