Gunnar Hasle

fagansvarlig

Gunnar Hasle har skrevet 31 artikler

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Reisemedisin 14

Biografi

Gunnar Hasle, født 1954, er lege med spesialitet i infeksjonssykdommer og tropemedisin, og har doktorgrad i skjæringspunktet mellom infeksjonsmedisin og zoologi. Han er tidligere overlege ved Infeksjonsavdelingen, Ullevål sykehus, men driver nå Reiseklinikken i Oslo. Reiseklinikken tar imot klienter for vaksiner og råd før reiser, og pasienter med tropemedisinske problemstillinger.  http://www.reiseklinikken.no/Gunnar_Hasle_cv.asp