Gunnar Hasle

Lege, ph.d., tidligere fagansvarlig

Gunnar Hasle har skrevet 27 artikler

Nylig aktivitet

  1. romsyke: oppdatert 14. september 2020
  2. reisesyke: oppdatert 14. september 2020
  3. reisevaksiner: publisert 8. oktober 2019
  4. turistdiaré: oppdatert 11. mars 2019
All aktivitet

Biografi

Gunnar Hasle, født 1954, er lege med spesialitet i infeksjonssykdommer og tropemedisin, og har doktorgrad i skjæringspunktet mellom infeksjonsmedisin og zoologi. Han er tidligere overlege ved Infeksjonsavdelingen, Ullevål sykehus, men driver nå Reiseklinikken i Oslo. Reiseklinikken tar imot klienter for vaksiner og råd før reiser, og pasienter med tropemedisinske problemstillinger.  

Hjemmeside med CV