Gunnar Hasle

fagansvarlig

Gunnar Hasle har skrevet 27 artikler

Nylig aktivitet

  1. skogflåttencefalitt: endringsforslag 14. juni 2018
  2. reiseapotek: endringsforslag 14. juni 2018
  3. Reisemedisin: oppdatert 7. april 2018
  4. Reisemedisin - utenlandsreiser og helse: oppdatert 7. april 2018
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Reisemedisin 13

Biografi

Gunnar Hasle, født 1954, er lege med spesialitet i infeksjonssykdommer og tropemedisin, og har doktorgrad i skjæringspunktet mellom infeksjonsmedisin og zoologi. Han er tidligere overlege ved Infeksjonsavdelingen, Ullevål sykehus, men driver nå Reiseklinikken i Oslo. Reiseklinikken tar imot klienter for vaksiner og råd før reiser, og pasienter med tropemedisinske problemstillinger.  http://www.reiseklinikken.no/Gunnar_Hasle_cv.asp