Ingrid Flom

fagmedarbeider

Ingrid Flom har skrevet 5 artikler

Nylig aktivitet

Biografi

Ingrid Flom har jobbet som dommerfullmektig hos Ringerike, Asker og Bærum tingrett siden desember 2022. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og skrev masteroppgave innen faget plan- og bygningsrett (om kravet til saklig sammenheng mellom rekkefølgekrav og utbygging). 

Hun har permisjon fra advokatfirmaet BAHR, hvor hun tilhører avdeling for fast eiendom.