Synne Kleiven

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Universitetet i Sørøst-Norge

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Ferskvannsøkologi 0

Biografi

Synne Kleiven (født 1959) er førsteamanuensis i limnologi ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og har doktorgrad (PhD) i limnologi fra Uppsala Universitet, Sverige. Synne underviser og veileder studenter i ferskvannsøkologi og bærekraftig vannforvaltning på bachelor- og masternivå ved Institutt for natur- og miljø ved USN i Bø. Synne har i perioder vært komitemedlem og vurdert prosjektsøknader både i Norges forskningsråd (NFR) og ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU, nå DIKU).

Ho begynte som fagansvarlig ved Store Norske Leksikon høsten 2023. 

Synnes hovedinteresse innen forskning er blågrønne bakterier (cyanobakterier), deres økologi og forekomst, giftproduksjon samt cyanobakterier i helsekost. Andre faglige interesser er plast i vannmiljøet, forsuring og kalking, klimaeffekter på ferskvann og ulike organismer i ferskvann som planktonorganismer og større planter og dyr.

Synne kan kontaktes på e-mail Synne.Kleiven@usn.no