Eva Lutnæs

fagansvarlig, OsloMet

Eva Lutnæs har skrevet 2 artikler

Nylig aktivitet

  1. fargeplanter: oppdatert 22. februar 2024
  2. steinfarge: oppdatert 21. desember 2023
  3. fargeplanter: oppdatert 21. desember 2023
  4. plantefarging: oppdatert 12. oktober 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Plantefarging 3

Biografi

Eva Lutnæs, PhD, er professor i fagdidaktikk ved Institutt for estetiske fag, OsloMet – storbyuniversitetet og leder for forskergruppa Design Literacy. Hun underviser parallelt som lektor i kunst og håndverk på ungdomstrinnet. Eva har en mastergrad i formgiving, kunst og håndverk fra OsloMet og fullførte i 2011 en doktorgrad om standspunktvurdering i grunnskolefaget kunst og håndverk ved Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Eva har skrevet en rekke artikler om ansvarlig kreativitet, kritisk refleksjon, design kompetanse og vurdering innen grunnskolefaget Kunst og håndverk. Eva har lært plantefarging av sin mormor Martha Sæterbakken og skrevet en bok om plantefarging med utgangspunkt i mormorens oppskrifter som ble utgitt i 2015, Plantefarging. Farg garn med vekster fra naturen.