Halvor Kippe

Sjefsforsker, fagansvarlig, Forsvarets forskningsinstitutt

Halvor Kippe har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. stridsgass: oppdatert 19. april 2024
  2. CBRN-våpen: oppdatert 28. november 2023
  3. CBRN-våpen: oppdatert 28. november 2023
  4. CBRN-våpen - Tidligere kalt ABC-våpen: oppdatert 28. november 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. ABC-våpen 19

Biografi

Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, avdeling Totalforsvar. Jobber med problemstillinger knyttet til kjernevåpen, spesielt ikke-spredning (herunder statlige atomprogrammer), rustningskontroll, eksportkontroll og leveringsmidler for kjernevåpen, samt kjernefysisk flerbruksteknologi og radiologisk sikkerhet. Har bidratt i forvaltningen av Natos prosedyrer for påvisning, prøvetaking og identifikasjon av kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske stridsmidler (CBRN) siden 2004.