Vilde Olsson Lalun

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Nylig aktivitet

  1. kromatoforer - botanikk: oppdatert 19. juli 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 3 kategorier:

  1. Aldring og celledød hos planter 6
  2. Cellen og organeller 33
  3. Plantenes genetikk og molekylærbiologi 8

Biografi

Jeg har doktorgrad i molekylær plantevitenskap fra Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Oslo. I min doktorgrad studerte jeg hva som skjer inne i planteceller nå planten blir utsatt for stressende situasjoner, som for eksempel ved lite tilgang på vann eller ved angrep av bakterier.  Jeg har en bachelorgrad og en mastergrad i molekylærbiologi og biokjemi.  I dag jobber jeg som postdoktor ved Universitet i Oslo med fokus på genetisk variasjon i planter. I tillegg underviser jeg i fagene «Molekylær Plantevitenskap» og «Plantefysiologi», som en del av bachelor og masterprogrammet i Biovitenskap ved Universitet i Oslo.