Knut Gjesdal

Professor emeritus i medisin, fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Knut Gjesdal har skrevet 17 artikler

Nylig aktivitet

  1. bigemini: oppdatert 14. april 2024
  2. bigemini: publiserte bilde 14. april 2024
  3. sinusbradykardi: oppdatert 14. april 2024
  4. bradykardi: oppdatert 14. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Rytme- og ledningsforstyrrelser i hjertet 57

Biografi

Knut Gjesdal (født 1944) er emeritusprofessor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Han har arbeidet klinisk og med forskning og undervisning på hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål fra 1980 – 2014. Redaktør i forskningstidsskrift fra 1999-2017 (Scandinavian Cardiovascular Journal). Fra 2014 oppdrag som faglig konsulent/sakkyndig og med produksjon av undervisningsmateriell. Hans forskning omfatter blant annet blodlevring, blodtrykkssykdom, risikofaktorer for hjerte-karsykdommer, og spesielt arytmier og EKG.  

Han er fagansvarlig for rytme- og ledningsforstyrrelser i hjertet i snl.no fra 2023, og er lege, spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Han kan kontaktes på e-postadressen knut.gjesdal@medisin.uio.no