Sandra Louise Halverson

Professor, fagansvarlig, Universitetet i Agder

Nylig aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Oversetterfag 5

Biografi

Sandra Louise Halverson er professor i oversettelse og fagspråklig kommunikasjon ved Universitetet i Agder. Hun er studieprogramleder for masterutdanningen der, og var med på å etablere denne utdanningen i 2021. Hun er styreleder for Norsk forening for oversettelses- og tolkeforskning og statsautorisert translatør fra engelsk-norsk og norsk-engelsk. 

Sandra L. Halverson har forsket på oversettelse siden midten av 1990-tallet og har publisert en lang rekke artikler i internasjonale tidskrifter. Hun har publisert atikler om oversetterfagets vitenskapsteori og metode, om fagets grunnbegreper og både teoretiske og empiriske studier om kognitive aspekter ved oversetterens språklige valg.  Hun var medredaktør i Target, en av de sentrale tidsskriftene på feltet, i flere år og har også vært medredaktør for flere forskningsantologier.  

Sandra L. Halverson begynte som fagansvarlig for oversetterfag på snl.no i 2023.

For mer informasjon om publikasjoner, se her