Birgitte Langset Storvik

Dosent i straffegjennomføringsrett, fagansvarlig, Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

Birgitte Langset Storvik har skrevet 11 artikler

Nylig aktivitet

  1. fengsel: oppdatert 6. juli 2024
  2. kriminalomsorg: oppdatert 30. juni 2024
  3. Kriminalomsorgen: oppdatert 30. juni 2024
  4. overgangsbolig: oppdatert 30. juni 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Kriminalomsorg og fengsel 26

Biografi

Birgitte Langset Storvik er dosent i straffegjennomføringsrett ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS. Hun har utgitt flere lærebøker og skrevet artikler innenfor straffegjennomføringsrett. 

Birgitte Langset Storvik - Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS