Odd Torleiv Furnes

Førsteamanuensis, fagansvarlig, Høgskulen på Vestlandet

Odd Torleiv Furnes har skrevet 16 artikler

Nylig aktivitet

  1. rubato - musikk: oppdatert 6. februar 2024
  2. rubato - musikk: oppdatert 6. februar 2024
  3. rubato - musikk: oppdatert 6. februar 2024
  4. rubato - musikk: oppdaterte bilde 6. februar 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Dynamikk og artikulasjon 118
  2. Rytme og tempo 53

Biografi

Odd Torleiv Furnes har over 20 års erfaring fra undervisning i musikk i lærerutdanningen, og har også undervisningserfaring på lavere trinn og fra instrumentalopplæring i kulturskolen. Han har utdanning innenfor pedagogikk, komposisjon og musikkvitenskap, og har blant annet forsket på sammenhenger mellom musikalsk oppmerksomhet, hukommelse og populærmusikk. Han er forfatter av boken Dybdelæring i musikk - musikalsk forståelse gjennom sansning, følelser og begreper. Furnes er i dag ansatt ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet.