Akar Hiwa

fagmedarbeider

Nylig aktivitet

Biografi

Akar Hiwa er en norsk jurist som for tiden jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet LAG. Ved siden av arbeidet i advokatfirmaet, har han også vært engasjert som frivillig rettshjelper for Kreftforeningen.

Tidligere har Hiwa jobbet som juridisk rådgiver ved byggesakskontoret i Trondheim kommune. Hiwa har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.

LinkedIn