Ragnhild Gya

postdoktor i biologididaktikk, fagansvarlig, Universitetet i Bergen

Ragnhild Gya har skrevet 4 artikler

Nylig aktivitet

  1. boreonemorale sone: godkjente et endringsforslag 3. januar 2024
  2. tundra: oppdatert 28. november 2023
  3. tundra: oppdatert 28. november 2023
  4. jungel: oppdatert 28. november 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Plantenes utbredelse 67

Biografi

Ragnhild er en planteøkolog med master fra Universitet i Bergen 2017 som en del av lektorutdanning i biologi og kjemi. Deretter tok hun doktorgrad om hvordan direkte og indirekte effekter av klimaendringer påvirker fjellplanter på Universitet i Bergen som var ferdig i 2022. Videre fortsetter hun på en postdoktor i biologididaktikk på lektorutdanningen ved Universitet i Bergen 2023-2027. 

Ragnhilds spesialitet er planteøkologi med spesielt fokus på hvordan planter responderer på  klimaendringer spesielt, men også arealbruk. I tillegg er hun interessert i hvordan interaksjoner mellom planter fungerer og om de endres av slike store endringer i klima og levested.

Ragnhild er nå fagansvarlig for fagområdet "Plantenes utberedelse" siden 2023.