Tor Erik Kristensen

Sjefsforsker, fagansvarlig, Forsvarets forskningsinstitutt

Tor Erik Kristensen har skrevet 20 artikler

Nylig aktivitet

  1. lunte: oppdatert 4. april 2024
  2. sprenghette: oppdatert 4. april 2024
  3. hulladning: oppdaterte bilde 3. april 2024
  4. hulladning: publiserte bilde 3. april 2024
All aktivitet

Fagansvarlig for 1 kategorier:

  1. Sprenging og sprengstoff 47

Biografi

Tor Erik Kristensen er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), hvor han arbeider med energetiske materialer (sprengstoff, krutt og pyroteknikk). Han har jobbet ved FFI siden 2010 og er utdannet innen kjemi, med mastergrad (sivilingeniør i kjemi) fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 2006 og doktorgrad fra Universitetet i Oslo (UiO) i 2010.

Tor Eriks forskningsinteresser ligger hovedsakelig innen forskning, utvikling, produksjon og regulering av forskjellige typer energetiske materialer, både til forsvarsformål og sivile formål. Han har publisert en rekke artikler på området i vitenskapelige tidsskrifter og deltatt i flere utviklingsprogrammer innen forsvarsindustrien i Norge. Han har også bistått i mange ulike utredninger for offentlige institusjoner vedrørende bruk og regulering av energetiske materialer.

Tor Erik Kristensen har vært fagansvarlig på snl.no siden 2023.