Alla Pozdnakova

fagansvarlig, Universitetet i Oslo

Alla Pozdnakova har skrevet 1 artikler

Nylig aktivitet

  1. Beaching: oppdatert 17. mars 2023
  2. Beaching: oppdatert 17. mars 2023
  3. Beaching: oppdatert 17. mars 2023
  4. Beaching: publisert 17. mars 2023
All aktivitet

Fagansvarlig for 2 kategorier:

  1. Romrett 4
  2. Sjørett 65

Biografi

Alla Pozdnakova er professor ved Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun forsker hovedsakelig på havrett og romrett. Pozdnakova underviser i forvaltningsrett og EØS-rett ved Det juridiske fakultet. Pozdnakova er medlem av Nordområdeutvalget ved Universitetet i Oslo og har deltatt som medlem av en ekspertgruppe oppnevnt for å utarbeide et forslag for ny romlov.